Nabestelling goudenringen FZN

Lidnummer:       

Naam:               

Adres:               

Postcode:               

Plaats:               

Telefoonnum.       

Nabestelling                                                                            Aantal

Goud 1,50 per ring                                                       

Goud - ZK 2,00 per ring ( alleen voor Oost-Brabant)   

Eerst gelden overmaken op NL53 INGB 0001 1752 88

t.n.v. stichting fondclub Zuid Nederland

Nadat de gelden ontvangen zijn worden de ringen verstuurd.