Eerst gelden overmaken op NL53 INGB 0001 1752 88

t.n.v. stichting fondclub Zuid Nederland

Nadat de gelden ontvangen zijn worden de ringen verstuurd.