Fondclub Zuid-Nederland, nader te noemen FZN, heeft als doel gouden ringen prijzen te vervliegen onder haar leden.

Verder wordt er jaarlijks kampioenschappen vervlogen. Deze worden uitgereikt op de jaarlijkse feestavond.

Het prijzenschema en welke vluchten tellen voor de kampioenschappen wordt jaarlijks bekendgemaakt in de

fondkrant en op deze site. Gouden ringen zijn goudkleurige ringen, met een speciale nummering voor FZN.

 

Leden van FZN kunnen uitsluitend zijn, zij die basislid zijn van de N.P.O. en woonachtig in het werkgebied van de

N.P.O. Afdelingen Zeeland ´96, Brabant 2000 en Oost-Brabant.

Het lidmaatschap voor een periode van 1 jaar verkrijgt men door afname en betaling van minimaal vijf gouden ringen.

Zij die telkenjare voor 15 mei tenminste 5 gouden ringen hebben afgenomen worden beschouwd onafgebroken lid

te zijn geweest van FZN.

Het lidmaatschap houdt in dat met alle gouden ringen van het hok, welke niet ouder zijn dan tien jaren, FZN-prijzen

kan winnen.

Gouden ringen prijzen kunnen echter pas gewonnen worden op vluchten die vallen na de datum, dat men zich door aankoop

van minimaal vijf gouden ringen als lid heeft doen inschrijven. Zo ook zullen kampioenschappen van FZN worden berekend

vanaf de datum van aankoop van minimaal 5 gouden ringen. Het lidmaatschap blijft geldig bij verhuizing van het lid.